กรมส่งเสริมสหกรณ์
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ


   กรมส่งเสริมสหกรณ์

  ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  
 
 
   
  เอกสารหมายเลข 1 แบบข้อมูลบุคคลและปัจจัย  
 
 
   
  เอกสารหมายเลข 2 หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน  
 
 
   
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฎิบัติการ (ภาค ค.) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ  
 
 
   
  ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  
 
 
   
  ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  
 
 
   ** สำหรับผู้สมัครที่พิมพ์ใบชำระเงินและค่าธรรมเนียมการสมัครสอบเป็น 100 บาท
กรุณาพิมพ์ใบชำระเงินใหม่ที่ปุ่ม "พิมพ์ใบชำระเงิน" ที่ถูกต้องอีกครั้ง
เนื่องจากค่าธรรมเนียมการสมัครสอบเป็น 200 บาท **